Strom života

Nekonečný kolobeh života sprevádzaný láskou jedného k druhému.
Karafa Strom života  je vhodná ako svadobný dar alebo k okrúhlemu jubileu životných partnerov.
Mandala strom života symbolicky znázorňuje dva prepletené stromy, ktoré si vzájomne poskytujú oporu a vyživujú sa. Zároveň sa každý strom vyvíja samostatne a ponúka svoje dary tomu druhému. Takisto ako v partnerstve tvoria posvätnú jednotu, spoločenstvo a tak ako symbol stromu spájajú na zemi to, čo je dané z neba.
Táto mandala podporuje dôveru a oddanosť prečkať i ťažké časy vo vzájomnej podpore.
Zpět do obchodu