Jar

Tiež ju už cítite vo vzduchu?
Jar je zrod nového..či už v materiálnej sfére ale i v duchovnej.
Tú onedlho oslávime cez kresťanské sviatky zmŕtvychstania Ježiša, avšak v každej kultúre naprieč ľudskou históriou mala JAR svoj silný význam znovuzrodenia, v gréckej mytológii bohyňa Deméter bola symbolom plodnosti a jari, hojnosti ktorá sa na jar zobúdza a roztáča nový cyklus kola života..
Jar je silne spojená s rituálom VODY ako SYMBOLU nového života.
Rituály krstu, symbolického oblievania dievčat a žien a iné rituály spojené s vodou majú hlboké spirituálne korene spojené s kolektívnym vedomím ľudstva.
Voda na jar je kľúčovým elementom i pre naše telá, takisto je toto obdobie vhodné na očisty fyzickej stránky, ktoré sú nevyhnutne spojené so zvýšeným príjmom VODY, ktorá odplavuje škodliviny usadené počas roka.
Zpět do obchodu